Suwałki: w środę - 27 lipca sesja rady miejskiej - zobacz o czym będą debatować

 • 26.07.2022, 12:49 (aktualizacja 26.07.2022, 12:53)
Suwałki: w środę - 27 lipca sesja rady miejskiej - zobacz o czym będą…
Prezentujemy porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 27 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz zdalnie.
 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. 
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XLVII/2022 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 czerwca 2022 roku.  
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 29 czerwca 2022 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego Suwałki na obszarach Powiatu: Augustowskiego, Sejneńskiego, Suwalskiego  za rok 2021.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Suwałki w roku szkolnym 2022/2023 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Suwalskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 10. Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2022-2026.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Suwałkach oraz ustalenia Cennika opłat.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę XLIV/557/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2022 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Suwałk uprawnień do ustalania opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.  
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny. 
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Hańcza w części ograniczonej ulicami: Leśną, Raczkowską, Bydgoską, Wojska Polskiego oraz terenem wojskowym zamkniętym w Suwałkach.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „MALWA” w Suwałkach.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum handlowego „Suwałki Plaza” wraz z przyległymi ulicami: Generała Zygmunta Podhorskiego, Generała Józefa Dwernickiego i Teofila Noniewicza w Suwałkach.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ignacego Daszyńskiego w Suwałkach.
 21. Informacja z działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska –Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. za 2021 rok.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2022 rok.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022-2040.
 25. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 26. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe