Suwałki: w środę - 31 marca będą debatować radni - zobacz o czym

  • 30.03.2021, 11:41
Suwałki: w środę - 31 marca będą debatować radni - zobacz o czym
Prezentujemy porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz on-line.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXIX/2021 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 15 lutego 2021 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 15 lutego 2021 roku.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Informacja o obecnym stanie epidemicznym w mieście Suwałki (Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach + Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach).
7. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji i perspektyw Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Prezes SSSE).
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta Suwałki za 2020 r.
9. Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji
w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2020 rok.
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Suwałkach.
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaproszenia rodziny repatriantów do osiedlenia się na terenie Miasta Suwałk.
12.   Sprawozdanie z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2020 rok.
13.   Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 2022 rok.
14.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 2022 rok.
15.  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rok 2021.
16.  Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.
17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.
18.  Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki.
19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki.
20.  Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwakach w prawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.
21.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.
22.  Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz seniorów za lata 2016-2020 w Mieście Suwałki.
23.  Informacja z konsultacji społecznych projektu Programu Działań na Rzecz Seniorów na lata 2021 – 2026 w Mieście Suwałki.
24.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Seniorów na lata 2021–2026 w Mieście Suwałki.
25.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk”.
26.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
27.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door na terenie Miasta Suwałki w okresie od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2023 r.
28.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/154/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Suwałki zmienionej w części Uchwałą nr XXIII/304/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2020 r.
29.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji w sprawie ochrony ulicy Wigierskiej w Suwałkach.
30.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia petycji w sprawie nadania imienia Radia 5 skwerowi przy ul. Bulwarowej 5 w Suwałkach.
31.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi.
32.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi stanowiącej w całości przedmiot dzierżawy.
33.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Miasta Suwałki na lata 2021-2024.
34.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
35.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki.
36.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wschodniej pierzei ulicy Teofila Noniewicza od nr 2 do nr 6 w Suwałkach.
37.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ignacego Daszyńskiego w Suwałkach.
38.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Osiedla Emilii Plater, położonego przy ulicy T. Kościuszki nr 85 w Suwałkach.
39.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Rodzinnych Ogródków Działkowych „MALWA” w Suwałkach.
40.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Przemysłową, Sejneńską i terenem kolejowym w Suwałkach.
41.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Generała Kazimierza Pułaskiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Fryderyka Chopina w Suwałkach.
42.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego torami kolejowymi, ulicą Przemysłową, rzeką Czarną Hańczą i ulicą Sianożęć w Suwałkach.
43.  Informacja Prezydenta Miasta Suwałki o zgłoszonych żądaniach odszkodowawczych
w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanych decyzjach o naliczeniu opłaty w 2020 roku.
44.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powrotnego przejęcia prowadzenia Bursy Szkolnej w Suwałkach.
45.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2021 rok.
46.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021-2040.   
47.  Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
48.  Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe