Suwałki: w środę - 27 stycznia będą debatować radni - zobacz o czym

  • 25.01.2021, 12:13 (aktualizacja 25.01.2021, 12:18)
Suwałki: w środę - 27 stycznia będą debatować radni - zobacz o czym
Prezentujemy porządek obrad rady miejskiej w Suwałkach, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, oraz on-line.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXVII/2020 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 23 grudnia 2020 roku.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. "Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na suwalskim rynku pracy".
7. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji Rady Miejskiej
w Suwałkach na 2021 rok.
8. Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2021 r.
9. Przyjęcie rozszerzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2021 rok.
10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 na terenie Miasta Suwałk – Rokiem Teofila Noniewicza.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023”.
13. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2021 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2021 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Sportowej
i Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Suwałk.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia petycji w sprawie nazwania ronda przy skrzyżowaniu ulic Reja i Daszyńskiego imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu (Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu (Suwalskich Wolontariuszy).
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi lekkoatletycznemu.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia za część 2021 roku, zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości, stanowiących pomoc na infrastrukturę sportową
i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie zmian w budżecie Miasta na 2021 rok. (Materiał znajduje się w oddzielnej książeczce)
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021-2040. 
27. Rozpatrzenie projektu Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki.
28. Rozpatrzenie projektu Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki oraz określenia maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku.
29. Rozpatrzenie projektu Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach.
30. Rozpatrzenie projektu Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
31. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
32. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe