Suwałki: w środę - 30 września będą debatować radni - zobacz o czym

  • 27.09.2020, 16:24
Suwałki: w środę - 30 września będą debatować radni - zobacz o czym
Prezentujemy porządek obrad 25. sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, oraz on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu nr XXIV/2020 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia  29 lipca 2020 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 29 lipca 2020 roku.
5.  Wnioski i oświadczenia radnych.
6.  Informacja dotycząca zapotrzebowania na zatrudnienie skazanych w 2021 roku w jednostkach podległych Miastu Suwałki, oraz w innych podmiotach uprawnionych do zatrudniania skazanych.
7.  Informacja z wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku. (Materiał został dostarczony w dniu 27.08.2020 r. Materiał znajduje się w dodatkowej książeczce)
8.  Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2020 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Aleksandry Piłsudskiej do kategorii dróg gminnych.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia do kategorii drogi powiatowej.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Miasta Suwałki oraz Gminy Suwałki wchodzących w skład aglomeracji Suwałki przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Suwałki.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piaskowej
w Suwałkach.
20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Piaskową, rzeką Czarną Hańczą
i granicami administracyjnymi miasta Suwałk.
21.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów rekreacyjnych nad zalewem Arkadia w Suwałkach.
22.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej w Suwałkach.
23.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Suwałki oraz Gminą Suwałki w sprawie wykonania zadania publicznego Gminy Suwałki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
24.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Suwałk przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Suwałkach na : „Oznace Rozpoznawczej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach”.
25.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Karola A.
„Stop zagrożeniu zdrowia i zycia”.
26.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Piotra C.
w sprawie likwidacji sołectwa w Suwałkach.
27.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2020 r. (Materiał znajduje się w dodatkowej książeczce)
28.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020-2040. (Materiał znajduje się w dodatkowej książeczce)
29.    Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
30.    Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. 

_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe