Suwałki: od jutra drożej za śmieci, będą restrykcje dla niepokornych

  • 30.06.2020, 18:26
Suwałki: od jutra drożej za śmieci, będą restrykcje dla niepokornych
Od 1 lipca 2020 r. wywóz śmieci będzie droższy. Miasto wprowadza także ustawowy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Od 1 lipca 2020 r. wprowadzony zostaje ustawowy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych (frakcji: szkło, plastik, papier, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) dla wszystkich mieszkańców. A to oznacza, że nie będzie już można swobodnie decydować o sposobie gromadzenia odpadów. Od tego terminu będą obowiązywać także nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Stawki opłaty od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Z dniem 1.07.2020 r. zacznie obowiązywać nowa miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami od mieszkańców Suwałk w wysokości 33,00 zł od gospodarstwa domowego. Powody wzrostu nie są od nas zależne. Podstawową przyczyną wzrostu opłaty stały są nieprzewidywalne i niezależne od Miasta problemy na rynku surowców wtórnych i gwałtowny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów, których jedyną formą zagospodarowania jest ich spalenie (tzw. preRDF) Do tych odpadów należą zwykłe folie, opakowania po cukierkach, drobne torby foliowe itp..  Dla przykładu: w okresie kilku miesięcy 2019 r. koszt spalenia jednej tony tego typu odpadu wzrósł niemal 3 krotnie, z 230 zł za tonę do ponad 600 zł/t.

Sankcje za nie wypełnianie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych  w sposób selektywny, stawka opłaty rośnie dwukrotnie. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 66 zł od gospodarstwa domowego. Szczególny apel trzeba skierować do mieszkańców budynków wielorodzinnych, w których selektywny odbiór odpadów praktycznie nie istnieje. Dużo będzie zależeć od samodyscypliny mieszkańców budynków wielorodzinnych oraz ewentualnym  dyscyplinowaniu sąsiadów, którzy nie będą stosować się do wymogów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Ulgi w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Istnieje  możliwość zastosowania ulg dla mieszkańców naszego miasta  mieszkańców: Są to ulgi wynikające z  ustaw, ale również przygotowany przez Prezydenta Miasta, a zatwierdzony przez Radę Miejską w Suwałkach Program osłonowy.
Pomoc ustawowa przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj. 701 zł (w przypadku osoby samotnie gospodarującej) oraz  528 zł (na osobę w rodzinie). 
Działaniem osłonowym ze strony Miasta Suwałki objęte zostaną osoby samotnie zamieszkujące w lokalu lub domu (do którego posiadają tytuł prawny), uzyskujące miesięczne dochody w wysokości nieprzekraczającej 1500 zł netto i nie korzystające z innych form pomocy uwzględniających dopłatę lub zwolnienie za odbiór odpadów (z wyłączeniem osób kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym). Jednym z warunków jest też brak zaległości wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach z tytułu podatków i opłat.

Kto może zostać objęty programem osłonowym
Pomoc odbywa się na wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego - złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (wzór na stronie bip.um.suwalki.pl - w zakładce Zarządzenia) oraz na stronie MOPR. Kwota zwolnienia wynosi 13 zł miesięcznie.
 
Terminy wnoszenia opłat
Terminy wnoszenia opłat pozostają bez zmian. Są one następujące:                                                                                                                                                                                           

  • za styczeń, luty, marzec - do 15 marca,
  • za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 czerwca,
  • za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września,
  • za październik, listopad, grudzień - do 15 grudnia.


Gdzie można uzyskać informacje o zmianach w systemie gospodarowania odpadami w Suwałkach?
Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Suwałkach dostępne są na stronie: http://www.odpady.suwalki.eu/ Informacje można także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach: telefonicznie pod numerem telefonu (087) 562 82 61 lub osobiście w pok. 213 w zakresie deklaracji opłat oraz (087) 562 82 70 w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.

_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

suwalczanka
suwalczanka 02.07.2020, 14:46
Proponuję na osiedlach zamykać wiaty śmietnikowe, aby śmieci tam nie zostawiali np. właściciele warsztatów samochodowych czy mieszkańcy domów jednorodzinnych lub przyjezdni z pobliskich np.wsi oraz po to by poszukiwacze skarbów nie robili tam bałaganu; więcej koszy lub częstsze ich opróżnianie, bo czasem papieru czy plastiku nie ma gdzie wyrzucić, oświetlenie wiat, by osoby wynoszące śmieci wieczorem wiedziały co gdzie wyrzucić.

Pozostałe